Privacy

Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerking van gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons opgeeft of waarvan bij opgave duidelijk is dat u ze aan ons verstrekt. We verwijderen de gegevens die niet langer nodig zijn.

Als u via onze website een pannenkoekenpakket bestelt, hebben wij de volgende gegevens nodig om uw bestelling te kunnen bezorgen en afhandelen:

  • Naam (voorletters, voornaam, tussenvoegsel, achternaam);
  • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats)
  • Telefoonnummer;
  • E-mailadres;
  • IP-adres.

Deze gegevens bewaren wij zolang het nodig is voor de volledige afhandeling van uw bestelling en zolang wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Met wie delen wij uw gegevens?

Wij delen uw gegevens in principe met niemand. Mocht dit toch nodig zijn, dan geven wij nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Ook kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

E-mail

Wanneer u ons een e-mail stuurt, dan bewaren wij de gegevens die u ons toestuurt zolang als het naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Deze zijn nodig voor het goed laten functioneren van de website en het bijhouden van statistieken van het gebruik van de website. Er worden geen persoonlijke gegevens in cookies bewaard.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze sites gebruik maakt.

Heeft u een klacht of opmerking?

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Vragen over ons privacybeleid of vragen over inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde stellen via telefoonnummer 0318-414396,  info@panorama-hoeve.nl of kom bij ons langs in ons restaurant.